Obsługa techniczna

  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego.
  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie – zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
  • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji.
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
  • Przygotowywanie planów remontowych.
  • Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i modernizacjami oraz ich odbiór.