Obsługa bankowo-księgowa

  • Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
  • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usługodawcami.
  • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  • Naliczanie opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego, mediów i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości.
  • Rozliczanie zużycia mediów.
  • Windykacja należności.
  • Przygotowywanie planu gospodarczego.
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.