Ochrona obiektów

Firma ALTERNATYWA Zarządzanie Nieruchomościami współpracuje z firmami ochrony mienia, które posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa i projektowania systemów ochrony zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dn. 22.08.1997 r.

Pracownicy Ochrony mają możliwość przygotowania wstępnej analizy Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia. Są gotowi zapewnić ochronę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, biorąc pod uwagę charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia wynikające z możliwości kradzieży, bądź dewastacji mienia.

WSTĘPNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW OCHRONY

Do zadań wszystkich agentów należy między innymi:

 • ścisłe przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia,
 • natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia przekazywane przez zarządcę oraz właścicieli mieszkań,
 • przekazywanie informacji do Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo na chronionym terenie,
 • czynne przeciwdziałanie kradzieżom i napadom rabunkowym, dewastacji mienia w zakresie godzin wykonywanych na budynku,
 • ścisłe przestrzeganie ustalonych ze Zleceniodawcą procedur,
 • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie,
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji, w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej, ew. odpowiednich służb miejskich, powiadomienie zarządcy o podjętych czynnościach,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem miejsc parkingowych przez właścicieli samochodów osobowych mających prawo wjazdu na teren obiektu,
 • na życzenie Zleceniodawcy ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu, legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcie osób stwarzających oczywiste zagrożenie dla chronionego mienia,
 • zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia,
 • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień agentów ochrony zostanie uzgodniony i wprowadzony w życie za obopólną zgodą w formie „Instrukcji Ochrony Obiektu” w sposób jednoznaczny precyzującej zasady funkcjonowania ochrony.