Obsługa prawna

  • Negocjowanie i przygotowanie treści umów zawieranych z kontrahentami współpracującymi oraz obsługującymi dany budynek oraz renegocjowanie umów zawartych wcześniej.
  • Opracowywanie i przygotowanie uchwał oraz innych aktów normatywnych np. regulaminu i statutu.
  • Reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi.
  • Windykowanie należności w trybie upominawczym oraz za pośrednictwem kancelarii prawnej.