Mediacje

Zajmujemy się profesjonalnymi usługami mediacyjnymi.

Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sytuacji problemowych i spornych. Dzięki pomocy bezstronnego mediatora, strony dochodzą do porozumienia. Może dotyczyć to wszystkich spraw cywilnych, odnośnie których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Przedmiotem mediacji mogą być:

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy pracownicze,
  • podział majątku,
  • podział spadku,
  • sprawy rodzinne (o separację, rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi itp.),
  • spory sąsiedzkie,
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
  • zniesienie współwłasności.

Najnowsze wpisy