Serwis internetowy

W celu podwyższenia standardu jakości proponowanych przez nas usług, uruchomiliśmy bezpłatną usługę Lokale Net firmy MM Soft, która umożliwia mieszkańcom na bieżąco (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i z każdego miejsca na świecie) sprawdzanie informacji przez Internet.

ZALOGUJ DO SERWISU INTERNETOWEGO                                 

Usługa ta umożliwia Państwu:

  • dostęp do bieżących informacji dotyczących funkcjonowania Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • sprawdzenie swojego salda (sumarycznie lub z wyszczególnieniem wszystkich naliczeń, rozliczeń i wpłat),
  • przeglądanie wykazu swoich opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością,
  • sprawdzenie swojego ostatniego rozliczenia opłat,
  • przeglądanie historii swoich odczytów urządzeń pomiarowych,
  • wprowadzenie odczytów urządzeń pomiarowych zamontowanych w swoim lokalu.